حسابرسی

خدمات حسابرسی  صورتهای مالی؛حسابرسی بیمه؛
حسابرسی داخلی(توسط کارشناس دادگستری)

حسابرسی

انواع حسابرسی را به ما بسپارید.
 
مشاورین مالیاتی و حسابرسی سما ، آمادگی خود را نسبت به انجام کلیه عملیات حسابرسی به شرح ذیل اعلام می نماید:
  • حسابرسی صورتهالی مالی و ارائه گزارش حسابرسی معتبر و عضو جامعه حسابداران رسمی
  • حسابرسی مالیاتی
  • حسابرسی بیمه
  • حسابرسی داخلی (توسط کارشناس رسمی دادگستری)
  • بازرسی قانونی و نظارت بر تصفیه اشخاص حقوقی
  • ارزیابی سهام
مجموعه سما آماده همکاری با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی در زمینه های حسابرسی مالی، مالیاتی، بیمه و عملیاتی در تمامی نقاط کشور  می باشد.
شایان ذکر است گزارشات حسابرسی این موسسه مورد پذیرش و تایید وزارت دارائی، سازمان تامین اجتماعی، کلیه بانکها (اعم از دولتی و خصوصی)، شهرداری ها سایر نهادهای دولتی می باشد.