حسابداری

حسابداری

حسابداری حرفه ماست.

  • انجام کلیه امور حسابداری شرکت های بازرگانی ، شرکت های پیمانکاری ، شرکت های تولیدی و صنعتی و فروشگاه ها

  • استقرار نماینده و کادر حسابداری در سطوح مختلف بر حسب نیاز شرکت به صورت پاره وقت و تمام وقت و پروژه ای

  • نظارت بر واحد مالی جهت کنترل اسناد حسابداری

  • ساماندهی و به روز رسانی حسابهای معوق

  • تهیه ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی فنی انواع نرم افزارهای حسابداری و شبکه

  • پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

  • بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی

  • ثبت اسناد و مدارک حسابداری بصورت سیستمی و مکانیزه و همچنین بایگانی اسناد حسابداری

  • تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه و تهیه صورتهای مالی

  • نظارت و کنترل حسابها بصورت مداوم