دسته بندی:

بیمه
طرفين مى توانند با توافق يكديگر مدتى را به نام...
بیشتر بخوانید
تمامی فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد اضافه کاری = ساعات اضافه...
بیشتر بخوانید
اطلاعات خلاصه شده ای از طرح طبقه بندی مشاغل : ۱- کارگاه...
بیشتر بخوانید
طبق مفاد دادنامه شماره ۱۱۸۲ مورخ ۹۴/۱۰/۱۵ و ۶۶۶/۸۸ مورخ...
بیشتر بخوانید
قطع بیمه بیکاری؛چنانچه بیمه شدگان اختیاری درکارگاه های مشمول قانون...
بیشتر بخوانید
1 2 3