دسته بندی:

حسابرسی
الزام به حسابرسی شرکتها طبق نظر سازمان امور مالیاتی الزام...
بیشتر بخوانید
کنار گذاشتن سازمان حسابرسی از بررسی آرای مراجع مالیاتی به...
بیشتر بخوانید
ذخيره هزينه هاي پيش بيني نشده نويسنده: گارو هوانسيان فر...
بیشتر بخوانید
«انرون»، بدترین رسوایی حسابداری/شیوه قانونی تقلب در بازار سرمایه جهانی...
بیشتر بخوانید
عدم ثبت دفاتر قانونی و تاثیر آن در حسابرسی چنانچه...
بیشتر بخوانید