۹۰ درصد امضاها در سازمان های نظام مهندسی فروخته می‌شود

۹۰ درصد امضاها در سازمان های نظام مهندسی فروخته می‌شود

✅ مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی:

– در قانون نظام مهندسی، مسئولیت ها بر اساس سهمیه و متراژ تعیین می شود.

?- در سازمان های نظام مهندسی ۹۰ درصد امضاها فروخته می شود و این اتفاق در حال روی دادن است.

– با توجه به درآمد کلان سازمان نظام مهندسی باید مشخص شود این درآمد چقدر در بهبود ساخت و ساز ساختمان در کشور موثر بوده است.

?- در سه سال گذشته هر زمان راجع به خروج پول از سازمان های نظام مهندسی صحبت کردیم با شدیدترین واکنش ها از طرف این سازمان ها روبرو شدیم.

✅ نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:

– سالانه یکصد میلیون متر مربع مسکن در کشور ساخته می شود.

– آماری از میزان درآمد سازمان های نظام مهندسی ساختمان ندارد و درآمد هر سازمان در مجمع عالی استانی آن مشخص می شود.

پاسخ بدهید