کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال در دولت به تصويب رسيد

کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال در دولت به تصويب رسيد

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کانال تلگرامش نوشت: « در لایحه خدمات کشوری در دولت کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال و عضویت معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در شورای عالی اداری کشور به تصویب رسید.»/ايسنا

پاسخ بدهید