سه راهکار شناسایی اعتبار چکهای جدید

سه راهکار شناسایی اعتبار چکهای جدید

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با تشریح ویژگی‌های امنیتی چک‌های جدید (صیادی) گفت: لمس کردن، نگاه کردن و استفاده از ابزار برای شناخت اسکناس یا اوراق امنیتی برای شناسایی معتبر بودن چک های صیادی در نظر گرفته شد.
تلاش داریم همانطور که اسکناس هویتی ملی دارد و همه افراد به راحتی اسکناس واقعی را از جعلی تشخیص می‌دهند، چنین هویت ملی را برای چک نیز ایجاد کنیم.
بانک‌ها پیش از این چک‌های متنوعی داشتند که باعث شده بود امکان احراز اصلیت آن سخت شود که این مشکل حتی برای کاربران شبکه بانکی نیز وجود داشت.
سری و سریال‌های چک به صورت برجسته چاپ شده که با لمس قابل تشخیص است، همچنین ویژگی‌های امنیتی نگاه کردنی مانند واتر مارک و طرح مخفی در برگه چک وجود دارد که این دو روش به راحتی توسط عموم مردم قابل تشخیص است.
ویژگی های امنیتی حرفه ای نیز به چک‌ها افزوده شده که قابل تشخیص توسط ابزارهایی چون اشعه ماورای بنفش است و برای کاربران شبکه بانکی و اشخاصی که استفاده مستمر و مکرر از چک‌ها دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پاسخ بدهید