بانک‌ها شماره شبای ۵۰۰ هزار مشمول سهام عدالت را تایید نکردند

بانک‌ها شماره شبای ۵۰۰ هزار مشمول سهام عدالت را تایید نکردند

? مشمولان باید در اسرع وقت با مراجعه مجدد به سامانه و ثبت یک شماره شبا بانکی جدید از یکی دیگر از حسابهای بانکی معتبر خود، تایید نهایی شماره شبا بانکی آن حساب را از سامانه سهام عدالت دریافت کنند./

پاسخ بدهید