انعقاد تفاهم نامه في مابين کانون وکلاي دادگستري مرکز و کانون وکلاي انگلستان و ولز

انعقاد تفاهم نامه في مابين کانون وکلاي دادگستري مرکز و کانون وکلاي انگلستان و ولز

دکتر امير حسين آبادي رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز و جو اگن رييس کانون وکلاي انگلستان و ولز تفاهم نامه اي به مدت يکسال و در چارچوب موضوعات ذيل با يکديگر امضاء نمودند:
١) توسعه تحقيقات حقوقي دو کشور
٢) تبادل وکلاء و حقوقدانان و مبادله اطلاعات حقوقي
٣) برگزاري همايش ها،دوره هاي آموزشي و کارگاههاي تخصصي
٤) تسهيل متقابل وکالت و مشاوره حقوقي در دو نظام حقوقي
٥) ارايه راهنمايي و کمک به اعضاي دو کانون جهت شرکت در برنامه هاي مشترک طرفين

پاسخ بدهید