درباره ما

ما راه حل برای مدیریت دارایی ارائه می دهیم

مشارکت در کمیسیونهای مالیاتی و دفاع از حقوق مودیان

مالیات عملکرد
مالیات ارزش افزوده

حسابرسی صورتهای مالی شرکت های پیمانکاری، تولیدی

حسابرسی صورتهای مالی مشاغل

تنظیم اظهارنامه عملکرد و اظهارنامه ارزش افزوده

تنظیم اظهارنامه مالیاتی و اجتناب از جرایم مضاعف

طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و صنعتی

ارائه راهکار بهینه سازی کنترلهای داخلی

مشاوره مالیاتی و تحریر انواع لوایح مالیاتی

بهترین راه کاهش مالیات ، پیشگری از جرایم و آگاهی از قوانین است.

حسابرسی صورتهای مالی

توسط موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی

سوابق کاری ما

مشاورین مالیاتی و حسابرسی سما در سال 1393، با همکاری تعدادی از بازنشستگان سازمان امور مالیاتی و نیز حسابداران رسمی سازمان حسابرسی، با سابقه که هریک دارای بیش از 30 سال سابقه در حرفه مالیاتی و حسابرسی بودند تاسیس شده است.

مشاورین از تاریخ تاسیس تا کنون توانسته است خدمات موثری برای (بیش از 100 فعال اقتصادی)را در ارتباط با وظایف خود انجام دهد که اهم فعالیت های مشاورین سما مشتمل بر موارد زیر می باشد:

با کادری مجرب و توانا در طراحی و اجرای سیستم های صنعتی با بیش از 29 سال سابقه اجرایی در صنعت

حسابرسی

حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی

مالیات

مالیات بر ارث، مالیات نقل انتقال

نرم افزار

نرم افزار تولیدی
نرم افزار پخش مویرگی

ما متخصص در این زمینه هستیم

  • حسابرسی صورتهالی مالی وارائه گزارش حسابرسی مستقل
  • ارائه گزارش حسابرسی جهت اخذ رتبه بندی
  • ارائه گزارش حسابرسی برای شرکت در مناقصات
  • ارائه گزارش حسابرسی ویژه اخذ تسهیلات بانکی
  • مشاوره مالیاتی و تحریر انواع لوایح مالیاتی
  • تحریر دفاتر قانونی مطابق آئین نامه تحریر دفاتر
  • اصلاح حساب و تهیه صورتهای مالی
  • تنظیم اظهارنامه عملکرد و اظهارنامه ارزش افزوده
  • طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و صنعتی
  • مشارکت در کمیسیونهای مالیاتی و دفاع از حقوق مودیان