کارشناسی دادگستری

آگهی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۹۶

بسمه تعالی مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه ، ‌از بين واجدين شرايط مندرج در اين آگهي نسبت به جذب متقاضيان اخذ پروانه كارشناس رسمي از طريق آزمون اقدام به عمل…

ادامه