وبلاگ

نحوه ارسال لیست بیمه کارگران پاره وقت توسط کارفرمایان

طبق مواد ۲۸، ۳۲، ۳۹ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ آن قانون، تمامی کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی در استخدام یا در اختیار دارند، صرف نظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق ، […]

جرایم عدم ارسال لیست بیمه

نحوه محاسبه جریمه عدم ارسال لیست و جریمه تاخیر در ارسال لیست ‎بیمه تامین اجتماعی: جریمه در تامین اجتماعی به دو گونه است: ۱- جریمه عدم ارسال لیست ۲- جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه الف) جریمه عدم ارسال لیست: در صورتی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود در مهلت […]

آیا با توافق کارگر می توان وی را بیمه تامین اجتماعی ننمود

آیا با توافق کارگر می توان وی را بیمه تامین اجتماعی ننمود همانطور که می دانیم هر توافقی دارای سه وجه است : اول رضایت دوم اهلیت سوم قانونی بودن. با توجه به ماده ۴ قانون بیمه تامین اجتماعی و تصریح اینکه کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار […]

اجرای بند «و» ماده ٨٠ قانون برنامه پنجم توسعه

اجرای بند «و» ماده ٨٠ قانون برنامه پنجم توسعه با عنایت به تمدید قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال١٣٩٥، کلیه کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که در اجرای بند «و» ماده ٨٠ قانون یادشده نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام و از معافیت بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایی برخوردار بوده اند در […]

صدور مفاسا حساب بیمه ای در قرار داد های پیمانکاری

تمامی پیمانکاران اعم از حقیقی و حقوقی پس از انعقاد قرارداد باید اقدامات زیر را انجام دهند: ۱- ارائه یک نسخه از قرارداد منعقد شده به شعبه تامین اجتماعی محل پروژه. ۲- تشکیل پرونده و گرفتن کد کارگاهی ۳- ارائه ماهانه لیست حق بیمه کارکنان به شعبه و پرداخت حق بیمه نکته مهم این که […]

چه کسانی می توانند افراد تحت تکفل بیمه باشند؟

به استناد ماده ۵۸ قانون صرفا همسر ، فرزندان و پدر و مادر و همچنین شوهر بیمه شده زن در صورت احراز شرایط می توانند تحت تکفل بیمه شده قرارگیرند. بیمه شده اصلی ، کدام یک از افراد خانواده خود را می تواند تحت پوشش بیمه ای قرار دهد؟ به استناد ماده ۵۸ قانون تامین […]

کارفرمایان و کارگران در زمان تسویه حساب توجه کنند

ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺎﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ: ۱ – ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺩﺍﺭﯼ کارگر ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻣﺎﻧﺎﺕ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ … ﺍﻭﻝ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ […]

پرداخت حق بیمه از چند شرکت

پرسش» لیست بیمه من هر ماه در دو شرکت رد می‌شود، آیا این مسئله اشکال دارد؟ مزیت آن چیست؟ پاسخ: ارسال حق‌بیمه در دو یا چند کارگاه اشکالی ندارد، ولی در هر حال سقف پرداخت حق‌بیمه که ۷ برابر حداقل دستمزد سال مربوطه است توسط سازمان تامین‌اجتماعی رعایت میشود. باید توجه داشت که با پرداخت […]

چه مواردی از دریافتی های بیمه شدگان مشمول کسر حق بیمه است؟

◀کلیه پرداختی های مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمرکه در مقابل کار به بیمه شده داده میشود به غیر از: بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله مندی ، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت، عیدی، مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش […]